Privacyverklaring


Paviljoen Duinzigt aan de Kraaijensteinweg 162 te Westenschouwen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Kraaijensteinweg 162

4328 RD Westenschouwen

Contact:

0111-653 737

info@duinzigt.eu


Persoonsgegevens die wij verwerken

Duinzigt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Duinzigt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te informeren over uw reservering.

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Duinzigt bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Duinzigt verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Duinzigt gebruikt cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Duinzigt en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Duinzigt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@duinzigt.eu


Openingstijden:

Maandag & dinsdag gesloten

Woensdag t/m zondag open vanaf 10 uur.

De keuken sluit om 19.30 (vrijdag en zaterdag om 20.uur). Tot dan kan je nog lekker diner bestellen! We sluiten later op de avond.

Kraaijensteinweg 162

4328 RD Westenschouwen

0111-653 737